Night Diamond Hacked?

Hacked By LQM33 & M3T4L & Byİllegal & Sploit

Lütfen Doğu Türkistan'da yapılan Zulmü haber yapınız.

TurkicHackersRulez & LQM33 & Sploit

ARAP İHANETLERİ ilk ihanet; göktürk savaşı‘nda sasani ordusunda yer almaları. talas savaşı; emevi komutanları bu savaşta hem kendi halklarına hem de müttefik olarak savaşa girdikleri türkler’e ihanet etmişler, terkettikleri mevziler dolayısıyla arap-türk müttefikliğine 5000 kayba malolmuşlardır. haçlı seferleri ve fatımiler; haçlılara karşı islam dünyasını her ne pahasına olursa olsun savunan türkler’e karşı, haçlı ordularına savaşmadan teslim olan ve onlara iaşe ve lojistik destek sağladılar. haçlı belgelerinde arap-fatimi ihaneti; “arapların türklüğe karşı güttüğü ırki bir garezdir.” şeklinde ifade edilir. ingilizler ve arapların osmanlıya karşı olan entrikaları saymakla bitmez, velhasıl-ı kelam müslümanız fakat arap sevmek zorunda değiliz.